Tie Man akadémia časť 1: Etiketa Spoznávania

Tie Man akadémia časť 1: Etiketa Spoznávania

Etiketa spoznávania a ako sa nestrápniť hneď pri prvom stretnutí

Na čo nám je etiketa?

Veľa ľudí si predstavuje etiketu a nejaké neprirodzené správanie ktoré mohli pestovať grófi na zámkoch a v dnešnom uponáhľanom svete na také niečo nie je čas. Opak je však pravdou. Etiketa je súbor spoločenských pravidiel správania sa v konkrétnych formálnych situáciách. Vôbec nie je neprirodzená – práve jej nepoužívanie môže spôsobiť, že sa prejavíme ako „ grobián “

Podstatou etikety je ohľaduplnosť a empatia. Vo všeobecnosti platí, že akú energiu človeku odovzdáme, takú nám aj vráti naspäť. Ak teda chceme, aby k nám bol niekto zdvorilý, tiež sa správame zdvorilo. Čo to ale znamená v praxi, keď sa s niekým prvý krát stretneme?

Pozdravenie

Sú situácie, kedy sa jednoducho patrí pozdraviť – napriek tomu, že sa s danou osobou nepoznáme. Napríklad keď vojdeme do čakárne plnej ľudí, či do obchodu, dokonca aj keď sa stretneme s inými turistami počas túry. Ak teda nechcete pôsobiť ako úplný vagabund, pozdraviť sa je základom slušnosti.

Pozdraviť by mal ideálne ten, kto vchádza do miestnosti alebo prichádza ku skupine ľudí. Pri tom netreba zabúdať, že je vhodné z úst najprv vybrať cigaretu, či žuvačku a ruky vytiahnuť z vreciek. Chceme predsa pôsobiť ako gentleman, a nie ako raper prichádzajúci na scénu.

 

Predstavovanie

Ťažšie to je v situáciách, kedy len pozdraviť nestačí. Účastníci pri rozmanitých spoločenských udalostiach by sa mali poznať – ak tomu tak nie je, rýchlo to treba napraviť a predstaviť sa.

Pri predstavovaní sa riadime akousi spoločenskou hierarchiou – menej významný človek sa vždy predstavuje tomu významnejšiemu. V praxi to znamená, že muž sa predstavuje prvý žene, mladší sa predstavuje staršiemu, zamestnanec sa predstavuje šéfovi alebo aj zákazníkovi. Výnimku majú napríklad všeobecne známe osobnosti, ktoré sa nemusia predstavovať nikomu.

Vznikajú však aj situácie, kedy sa stretne viac ľudí so spoločným známym, či napríklad hostiteľom. V tomto prípade ich hostiteľ musí predstaviť podľa spoločenskej hierarchie – od menej významného k najvýznamnejšiemu. Ak teda predstavuje manželský pár, prvú musí predstaviť ženu. Pred šéfom v pracovnej sfére má prednosť klient. Svoju manželku by mal muž predstaviť ako prvú, no žena vo významnej pozícii predstavuje svojho manžela, doprovod či kolegov.

Pri predstavovaní musíme stáť a patrí sa vopred povedať niečo ako: „Dovoľte mi, aby som sa predstavil.“ V tomto momente môžete druhej osobe tiež podať svoju vizitku. Predstavujeme sa celým menom, zrozumiteľne a bez titulu – ak však predstavujeme niekoho iného, spomeniem aj jeho titul či stručne opíšeme kto to je, aby si druhá osoba nemyslela, že je predstavujeme ľubovoľného bezdomovca z ulice.

Podávanie rúk

K predstavovaniu neoddeliteľne patrí aj podávanie rúk. Aj tu sa riadime podľa spoločenskej hierarchie – tento krát však ten dôležitejší podáva ruku menej dôležitému účastníkovi. Výnimkou je hostiteľ, ktorý na privítanie podáva ruku hosťovi. Podanie ruky je dôležité ako znak mieru a dobrých úmyslov. V minulosti podanie pravej ruky znamenalo, že za chrbtom neskrývame zbraň, keďže tá sa väčšinou držala v pravačke. Zbrane síce už len tak bežne po ulici nenosíme (ak sa teda práve neponáhľame na samovražednú misiu), ale toto gesto je dôležité dodnes.

Ruka, ktorú podávame, by nemala byť upotená. Nesmieme ju stlačiť prisilno, no ani ju nechať plápolať ako vlajku na stožiari. Podanie ruky nesmie byť príliš rýchle, no ani by sme ňou nemali kývať polhodinu. Nepodávame ani klepietko, ani päsť, ani high five, ani obe ruky, ale len pravačku a to kolmo. Keby sme podali ruku zvrchu, bol by to znak povýšenectva a zdola ju podáva len Trump. Ak nie ste dáma, mali by ste pri podávaní ruky stáť a nemali by ste mať rukavice. Ruky sa v žiadnom prípade nepodávajú do kríža, či ponad stôl.

Pri podávaní rúk treba dodržiavať adekvátnu vzdialenosť cca 75 centimetrov. Ak však pri sebe bežne nenosíte meter, stačí dodržať takú vzdialenosť, aby sme druhej osobe nevliezli priamo do tváre. Treba dodržiavať očný kontakt a ideálne aj úsmev. Ak stretneme skupinu ľudí a ruku si podáme s jedným z nich, mali by sme si ju podať už so všetkými.

K podávaniu rúk kedysi patrilo aj bozkávanie rúk ženám. Tento zvyk už takmer vymrel, no ešte stále sa sním môžeme stretnúť. Dôležité je pamätať si, že je to fake – v žiadnom prípade nemáte dáme ožužlať hánky. Bozk má byť len naznačený – hlavne v teraz koronových časoch, kedy by vám zrejme ústa skrivila príchuť dezinfekčného gélu na ruky.

 

Oslovovanie

Keď už sme sa pozdravili, zoznámili a podali si ruky, môžeme sa začať rozprávať. Ako však druhú osobu pri rozprávaní osloviť?

Ak sa jedná o muža, odpoveď je jasná. Muža vždy oslovíme pán. Pri žene sa nám to už trochu komplikuje. V pracovnom styku budeme ženu oslovovať pani. Ak ale nie sme v práci, vtedy mladú či nevydatú ženu oslovujeme slečna a vydatú ženu oslovujeme pani. Ak nás teda dáma nepožiada o výnimku.

Tykanie spravidla navrhuje podľa hierarchie ten dôležitejší – v práci napríklad šéf. Ak nás raz niekto požiadal, aby sme mu tykali, mali by sme to rešpektovať.

A ako sa gentleman vyjadruje?

Môžete byť oblečený v najlepšom obleku a perfektne ovládať umenie podávania rúk, no ak sa vyjadrujete ako vagabund, nikto vás za gentlemana považovať nebude. Rozprávať treba zrozumiteľne a podľa možnosti aj spisovne. Dôležité je hlavne vyjadrovať sa slušne a bez vulgarizmov. Poslať niekoho kade ľahšie sa dá v prípade núdze aj bez použitia nadávok. Netreba sa však správať povýšenecky a drzo, ale vždy s rešpektom.

Pravý gentleman sa neskrýva v slovách, ktorými hovoríte, ale vo vašich myšlienkach, ktoré tie slová vyjadrujú. Preto treba okrem drahých oblekov a dizajnových hodiniek investovať aj do svojej mysle a vzdelávať sa, neustále svoju myseľ rozvíjať a spoznávať nové obzory. Ak chcete byť gentlemanom, nemôžete myslením ostať zaseknutý v minulom storočí. To už sa v dnešnej dobe proste nenosí. 

Zdroje:

https://spolocenskaetiketa.sk/etiketa/#

https://spolocenskaetiketa.sk/ako-sa-predstavit-a-nepokazit-pri-tom-prvy-dojem/

https://www.euroekonom.sk/etiketa-pri-zdraveni-pouzivanie-vizitky-oslovovanie-a-titulovanie/ 

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/439679-etiketa-dovolte-mi-predstavit-sa/