Gentleman: Kto to vlastne je ?

Gentleman: Kto to vlastne je ?
 
Pojem gentleman počujeme takmer na dennej báze. Často krát dokonca zachytíme vetu: „Všetci gentlemani už vymreli.“ Hlavne od akejsi starej dámy, ktorej sa nikto z unudených študentov neuhol v autobuse. My sme si vytýčili za cieľ dokázať opak a spraviť z vás, našich čitateľov, gentlemanov. V našich článkoch sa často venujeme práve tomu, ako sa má správať a vyzerať pravý gentleman. Čo to však ten gentleman je? 
Začneme tým, čo toto slovo vlastne znamená. V minulosti pojem gentleman označoval člena britskej spoločnosti. Za gentlemana sa v stredoveku označoval každý muž šľachtického pôvodu, bez ohľadu na jeho konkrétny titul. Význam tohto slova bol čosi ako šľachetný pán, teda nešlo o žiadny druh titulu, ale skôr o oslovenie. V 14. a 15. storočí sa gentlemanmi začali volať mladší synovia šľachticov, ktorých dedičstvo obišlo, a tak hľadali svoj osud buď na bojovom poli, alebo sa priženili do významných šľachtických rodín. Význam slova sa postupne menil a v 16 a 17. storočí sa zase za gentlemana mohol označiť každý muž, ktorý síce nebol zo šľachtickej rodiny, no mohol si dovoliť vyžiť bez toho, aby musel manuálne pracovať. V 19. storočí sa pojem gentleman začal používať ako synonymum slova muž. Dnes už ho spájame skôr s vyberaným správaním, než s pôvodom, či finančnou situáciou.
Určite nie je pravda, že všetci gentlemani už vymreli, hoci sa nám to tak môže niekedy zdať. Pri slove gentleman si zväčša predstavíme muža vo viktoriánskom obleku s vysokým klobúkom, ktorý sa postaví, keď žena vstúpi do miestnosti, odsunie jej stoličku, pomôže jej obliecť kabát a ponúkne jej rameno. Na tom samozrejme nie je nič zlé, no treba si uvedomiť, že od tejto doby sa postavenie žien a mužov v spoločnosti dosť zmenilo. Ženy chcú, aby im muži preukazovali úctu aj inak, než len odsunutím stoličky. Okrem toho, toto správanie sa aj v minulosti viazalo hlavne na vysokú spoločnosť, ktorá v dnešnej dobe prestáva existovať. Len rozmýšľajte, kedy ste naposledy boli na plese? To samozrejme neznamená, že môžete zabudnúť na spôsoby a etiketu. (Ak ste zabudli, osviežte si pamäť v našich starých článkoch!)
Gentleman v 21. storočí už nie je len muž, ktorý podrží žene dvere. Ani jej ich nezaklepnite, pravda,  pred nosom. Gentleman v modernej dobe je stav mysle a osobnosť.
  1. Gentleman je vždy upravený
Ak budete všade chodiť v teplákoch a strapatý, len ťažko vás bude niekto pokladať za gentlemana. Pravý gentleman musí vedieť, ako sa obliecť na každú príležitosť. Gentleman dbá o svoj zovňajšok a o hygienu.
  1. Gentleman je úctivý a tolerantný ku každému
Pravý gentleman sa nad nikoho nepovyšuje – práve naopak. Toleruje každého a rešpektuje inakosť. Gentleman má otvorenú myseľ a nenechá si zatieniť pohľad zastaralými pohľadmi na svet. Nepotrebuje si zvyšovať svoje ego ponižovaním druhých – to ešte z nikoho gentlemana nespravilo.
  1. Gentleman vie, čo je ťažká práca
Gentleman vie, že šťastie a peniaze mu nespadnú len tak z neba. Za všetkým stojí ťažká práca. Gentleman je cieľavedomý a ctižiadostivý – keď niečo chce, ide si za tým a nečaká, dokým to príde k nemu. Je ochotný pracovať na svojich snoch. Gentleman si váži svoju prácu, ale aj prácu iných.
  1. Gentleman je sám sebou a na nič sa nehrá
Gentleman si nič nepotrebuje dokazovať, pretože je spokojný sám so sebou. Pracuje na sebe a nepotrebuje sa vyvyšovať. Gentleman je úprimný, neklame a na nič sa nehrá. Nestrúha frajera. Svoje ambície dokazuje činmi a nie rozprávkami.
  1. Gentleman sa vie správať slušne
Gentleman ovláda etiketu – vie kedy jesť ktorou lyžičkou, ako používať obrúsok a ako podávať ruku. Tu prichádza na rad to slávne gentlemanské otváranie dverí, no aj celkom bežné ľudské veci ako podržanie dverí vo výťahu, či pomoc žene s ťažkými taškami. Gentleman je empatický a nerobí mu problém pomôcť iným ľuďom.
  1. Gentleman vie, ako sa správať k ženám
Niektorí muži sa radi vystatujú vetou: „Ženy nechcú gentlemanov, ale hajzlíkov a bad boyov.“ Ak je však to, že jej otvoríš dvere tvoja jediná vlastnosť gentlemana, ani sa jej nečuduj.
Tu sa totiž gentleman z histórie najviac líši od gentlemana v 21. storočí. Gentleman si ženy váži, už to však nie je len o etikete. Gentleman ženy neznevažuje a nepokladá ich za menejcenné. Váži si prácu žien – či už v domácnosti, alebo v zamestnaní. Nehrá sa na uzurpátora, ktorý má na ženy akési nespochybniteľné právo. Ženy berie ako ľudské bytosti a nie ako objekt záujmu. Svoju partnerku nepovažuje za matku, ani za slúžku – gentleman vidí v partnerke rovnocennú spoločníčku.
 
Zdroje: